Usluge

Soboslikarski radovi

– Struganje stare boje ili tapeta
– Impregniranje akrilnom impregnacijom
– Obrada većih oštećenja građevinskim ljepilom
– Gletanje zidova i stropova glet masom
– Bojanje zidova bijelom bojom
– Bojanje starih zidova bijelom bojom (sa pripremom)
– Bojanje toniranom bojom
– Bojanje perivim i latex bojama
– Impregniranje fasadnom impregnacijom
– Bojanje fasada sa bojom na vodenoj bazi
– Rabiciranje
– Bojanje knauf ploča sa prethodnom impregnacijom
– Ljepljenje tapeta
– Bojanje bojom za beton
– Izoliranje mrlja od vlage i grafita

Gips-kartonske ploče (knauf)

– Postava gips-kartonskih ploča bez materijala
– Postava gips-kartonskih ploča s materijalom

Ličilački radovi

– Skidanje starog naliča sa stolarije paljenjem
– Obrada većih oštećenja sa dvokomponentnim kitom
– Lakiranje stolarije sa koje je skinut stari uljani nalič sa prethodnim grundiranjem, brušenjem, kitanjem i temeljnim premazom
– Lakiranje stolarije sa prethodnim brušenjem, kitanjem i temeljnim premazom
– Lakiranje stolarije bezbojnim lakom
– Lakiranje stolarije lazurnom bojom

Ličenje bravarije

– Kitanje većih oštećenja sa dvokomponentnim kitom
– Lakiranje bravarije sa prethodnim brušenjem i temeljnim prednaličem
– Lakiranje metalnih ograda, gelendera sa prethodnim brušenjem i temeljnim prednaličem
– Lakiranje radijatora sa prethodnim čišćenjem i temeljnim prednaličem
– Premazivanje bakrenih cijevi nitroreaktivnim premazom
– Lakiranje cijevi sa prethodnim brušenjem i temeljnim prednaličem

Nazovite nas odmah